içinde

Memurların ücretsiz izin kullanma ve bundan emeklilikte faydalanma şartları nelerdir?

Memurların beş yıllık hizmet şartıyla ücretsiz izin kullanabilme ve emeklilikte bu süreyi değerlendirme imkanı bulunuyor.

Memurların ücretsiz izin kullanma ve bundan emeklilikte faydalanma şartları nelerdir?

Memurlar, yıllık izin sürelerini esas alarak beş hizmet yılını tamamlamaları durumunda, toplam bir yıla kadar ücretsiz izin kullanma hakkına sahiptir. Ücretsiz izin süresinin bitiminden önce göreve başlamak isteyenler, yazılı bir dilekçe ile müracaat edebilirler. Emeklilikte aylıksız izin süresi, memurların emekli olacakları tarihten en az altı ay önce başvuru yaparak değerlendirebilmelerine imkan tanımaktadır.

MEMUR5.COM editörü, emurların ücretsiz izin kullanma ve bundan emeklilikte faydalanma şartlarına ilişkin soruları yanıtlıyor.

Memurlar, herhangi bir şarta bağlı olmaksızın ücretsiz izin kullanabilirler mi?
– Hizmet yılı şartını sağlamaları durumunda, beş hizmet yılını tamamlamış olan memurlar istekleri halinde memuriyetleri boyunca ve en fazla iki defada, toplam bir yıla kadar ücretsiz izin kullanabilirler. Bu durum 657 sayılı Kanun’un 108/E maddesi ile düzenlenmiş durumda.

Ücretsiz iznin süresi bitmeden göreve başlanabilir mi?

-Evet, göreve başlamak isteyen bir kişi, görev yaptığı birime bir dilekçe ile başvurarak izin süresi bitmeden önce göreve başlama talebinde bulunabilir. Eğer birim bu talebi uygun bulursa, izin süresi tamamlanmadan göreve başlamak mümkün.

Ücretsiz iznin emeklilik üzerindeki etkisi nedir?
– Emekli Sandığı Kanunu’nda yapılan değişiklikle, aylıksız izin kullanan memurlar için yeni bir düzenleme getirilmiştir. Bu düzenleme, aylıksız izinde geçen sürelerin borçlanabilmesine imkan tanımaktadır.

– 657 sayılı Kanun’un 108. maddesine göre, aylıksız izin kullanan memurlar, emekli olacakları tarihten en az altı ay önce başvurarak, aylıksız izin sürelerine denk gelen kesenek ve karşılıkları ödeyerek bu süreleri emekliliklerinde değerlendirebilirler.

Yazar Öğretmen Hattı

Öğretmen Haber - Milli Eğitim Bakanlığı - Öğretmen - Milli Eğitim Bakanı - Yusuf Tekin - MEB

Öğretmenler Kendileri İçin Makul Beklentileri Nasıl Belirleyebilir ve Koruyabilir?

Öğretmenler Kendileri İçin Makul Beklentileri Nasıl Belirleyebilir ve Koruyabilir?

Çocuğunuzu Öğrenmeye Motive Edecek 12 Strateji

Çocuğunuzu Öğrenmeye Motive Edecek 12 Strateji