içinde

EYT düzenlemesi milyonlarca küskün emekli hayal kuran oluşturdu

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) oluşturdukları baskılar neticesinde kanuni düzenleme yapılmasını sağlayarak emekliliğe hak kazandırlar. Gelinen noktada ise sosyal güvenlik sistemi ciddi açıklar verdi ve 1günle kanuni düzenlemeden faydalanamayanlar ciddi tepki gösterdi.

EYT düzenlemesi milyonlarca küskün emekli hayal kuran oluşturdu

9 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişi olanlardan;

1- 4/a (SSK) sigortalıları için kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıllık sigortalılık süresi ve 5000-5975 arasında kademeli prim gün şartlarını taşıyanlar,

2- 4/b (Bağkur) ve 4/c (Emekli Sandığı) sigortalıları için de kadınlarda 20 tam yıl, erkekler de 25 tam yıl hizmeti olanlar,

yaş kriterine bakılmadan faydalanabileceklerdir.

01.08.1999 tarihinde ilk defa 18 yaşında sigortalı olan kişi EYT’liler için düzenleme yapılmamış olsaydı bunlar 58 yaşında emekli olacakken düzenleme ile hemen emekli olabilecektir. Yani düzenleme ile 25 yılını 2024 tarihinde tamamlayacak ve 43 yaşında emekli olacaktır. Bu da 15 yıl erken emekli olunacak demektir.

Ancak, 01.09.1999 ilk defa sigortalı olan erkek sigortalı düzenleme ile 43 yaşında, ilk defa 01.10.1999 tarihinde sigortalı olan aynı kişi 60 yaşında emekli olacak. Bu gruba giren sigortalı sayısı da oldukça yüksektir. Özetle EYT’liler, yapılan düzenleme ile bitmemiş aksine başka mağdurlar ortaya çıkmıştır.

Bu nedenle EYT düzenlemesi sonrasında 2 milyonun üzerinde sigortalı emekli olmuş ve SGK bütçesi ciddi bir yük altına girmiştir. En önemlisi ise EYT düzenlemesinden 1 gün farkla faydalanamayanlar ciddi tepki göstermiştir. Mağdurlar şimdiden ciddi bir baskı grubu haline gelmiştir. Hatta bunlar dernekleşerek seslerini duyurmaya başlamışlardır. Oluşan tepkinin sandığa olumsuz olarak yansıdığını düşünüyoruz. Zira 1 gün farkla yıllarca çalışmak zorunda olanlar ister istemez tepki göstermişlerdir. EYT’nin getirisinden çok götürüsü olduğunu söyleyebiliriz.

Yazar Öğretmen Hattı

Öğretmen Haber - Milli Eğitim Bakanlığı - Öğretmen - Milli Eğitim Bakanı - Yusuf Tekin - MEB

Öğretmenlere Yeni Ek Ders Kapısı Duyuruldu!

Öğretmenlere Yeni Ek Ders Kapısı Duyuruldu!

Her Öğretmen Etkilenecek. Yeni Öğretmenlik Meslek Kanunu Son Şeklini Aldı

Her Öğretmen Etkilenecek. Yeni Öğretmenlik Meslek Kanunu Son Şeklini Aldı